حسرت

حسرت خیلی بده

خیلی بده درسی رو که مطمئنی اگه میخوندی تاپ مارک می شدی، درست 12 ساعت مونده به امتحان شروع کنی... افسوس

 

هدف

 

دنبال زندگی خوب نباید گشت
زندگی خوب رو باید ساخت   می بینی، همیشه این خود منم که وامیدم و میذارم همه چی بهم بریزه.

/ 0 نظر / 12 بازدید