دارم میرم

دارم میرم آماده شم برم سر جلسه. شب نخوابیدم و خیلی هم خوابم میاد.

امروز که ساعت 6.5 میومدم سمت بلوک کم کم داره یادم اومد چرا از سرمای زمستونا بدم میاد.

این اوضاع رو تغییر میدم. منتها قبلش باید این امتحان کوفتی رو بدم و به اندازه یه خواب کامل بخوابم!

 

ای کاش نیفتم... افسوس

/ 0 نظر / 8 بازدید