بدترین حس دنیا

حس گناه داره خفم میکنه. تا یه ساعت پیش خوشحال بودم چون روز تولدم خوش گذشته بود بهم. ولی الان خیلی حالم بده. همش نگاه خواهرم اون لحظه که داشت سوار ماشین می شد جلو چشامه. دارم می میرم از عذاب وجدان. من چه کردم با این طفل معصوم؟ من چه خواهری بودم. لعنت به من. کمکت میکنم. جبران میکنم عزیز دلم. جبران میکنم. 

همه اون دخالت هامو جبران میکنم. تو عزیزترینمی، من به چه جراتی پرهاتو چیدم؟

لعنت به من... لعنت به من...

/ 1 نظر / 10 بازدید
کوله پشتی

آدمي به خودي خود نمي افته اگر هم بيفته از سمتي مي افته کـه بـه خـــدا تکيه نکرده باشه [گل]